5x možností vyběru peněz z penzijního spoření se státním příspěvkem

0
216

Je více možností, jak a kdy si vybrat peníze z penzijního spoření se státním příspěvkem. Vždy je ale nutné si stanovit cílové datum výplaty a rozhodnout se, zda peníze vybrat najednou, anebo postupně. A to platí pro staré penzijní připojištění i nové doplňkové penzijní spoření. Byť se způsoby výběru u nich liší.

Staré penzijní připojištění (transformované fondy) umožňovalo takzvanou výsluhovou penzi, tedy výběr půlky naspořených prostředků po 15 letech spoření. Nové doplňkové penzijní připojištění (účastnické fondy) to již neumožňuje. Předčasně vybrat peníze ze spoření se státním příspěvkem jde pouze formou takzvaného odbytného, zrušením smlouvy se sankcí v podobě vrácení všech státních příspěvků a daňových úlev.

1: Datum výplaty naspořených/investovaných peněz na stáří se u transformovaných a účastnických fondů zásadně liší.

Rozdíl je , že výplata u jednorázového vyrovnání či průběžné penze je u starého penzijního připojištění vázána na věk 60 let, zatímco u doplňkového penzijního spoření na státem určený věk odchodu do starobní penze. Protože ten se ale neustále mění, doplňkové penzijní spoření nabízí takzvaný předdůchod, což je výplata dávky pět let před přiznáním starobního důchodu.

2: Při rozhodování, jak vybrat peníze z penzijního spoření jsou nejdůležitějším parametrem individuální potřeby investora.

Volit může mezi jednorázovou výplatou a pravidelnou rentou/výplatou. V tomto ohledu tedy nezáleží na tom, jestli si investor peníze vybere najednou, nebo postupně, ale jak s nimi naloží.

3: Špatnou variantou je vybrat peníze najednou a nechat je zahálet na běžném účtu.

Jít se na to dá i jinak: Kdo si naspoří 1,5 mil. Kč se rozhodne pro variantu výplaty měsíční částky ve výši 6 250 Kč po dobu 20 let. Anebo se může rozhodnout nechat si každý měsíc po dobu deseti lete vyplácet 7 500 Kč na účet (celkem 900 000 Kč) a zbylých 600 000 Kč znovu investovat kupříkladu na dalších deset let. Při průměrném výnosu 5 % ročně bude mít po deseti letech na účtu takřka milion korun. A co s nimi udělá, je už jen na něm.

4: Další možností je si za naspořené prostředky koupit doživotní rentu od pojišťovny.

A za to jí také zaplatit ne bezvýznamný jednorázový poplatek. Jestli je to výhodné? Záleží na podmínkách pojišťovny.

5: Dobré je i vědět, co se bude dít s naspořenými penězmi v případě úmrtí.

Možnosti jsou dvě: Do smlouvy uvést takzvanou obmyšlenou osobu, na kterou budou prostředky převedeny po smrti spořicího. Anebo to neřešit a vše nechat na dědické řízení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here