Dluhopisy netransparentních firem jsou čím dál častěji nabízeny i na tuzemském trhu. Investorům garantují vysoké zúročení investovaných peněz ve výši 6 až 10 % ročně. Dluhopis je dlužní úpis, který se při krachu emitenta stává bezcenným. A nic negarantuje, natož výnos. Pokud firma zkrachuje (může i cíleně), investor realizuje ztrátu.

Ne všichni investoři jsou schopni vyhodnotit kreditní kvalitu emitenta firemních dluhopisů. Jeho schopností dodržet závazky dané prodejem dluhopisu. Zejména pak vrátit vypůjčené peníze. Dluhopisy netransparentních firem jsou většinou nabízeny prodejci mimo regulované investiční zprostředkovatele, kteří mohou nabízet pouze dlužní úpisy s takzvaným prospektem, který schvaluje Česká národní banka.

Firmy vydávají firemní dluhopisy tehdy, když je to pro ně výhodnější než úvěr v bance. V případě, že je firma nabízí na veřejně obchodovaných burzách, musí předložit a postupně předkládat všechny informace o svém hospodaření. To se ovšem týká dluhopisů s nominální hodnotou v řádu vyšších sta tisíců a milionů korun. Což je ostatně i důvod, proč většina poučených investorů pro investice do korporátních dluhopisů zvolí spíše dluhopisový podílový fond než firemní dluhopis, který není veřejně obchodován.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here