O akciových, smíšených, fondech fondů i fondech životního cyklu

0
93

Akciové fondy, smíšené fondy a jiné fondy. Typů podílových fondů je mnoho. Některé z nich investují do akcií, jiné do státních dluhopisů a jsou i fondy, které za peníze podílníků nakoupí zas jen další fondy. V základu se však podílové fondy dělí podle své investiční strategie – a ta je většinou buď konzervativní, vyvážená anebo dynamická. 

Investování především o diverzifikaci. To je rozdělení investované částky mezi různé investiční instrumenty tak, aby když jeden ztrácí na ceně, jiný na ní získával. Největšího diverzifikačního efektu v případě podílových fondů investor dosáhne spojením globálních akcií velkých firem se státními a firemními dluhopisy. Dluhopisy se tak stávají po akciích druhou hlavní volbou každého investora, který má zájem investovat prostřednictvím podílových fondů.

Akciové fondy

Mezi nejrizikovější fondy patří fondy akciové. Akcie minimálně zahraničních firem by však měly být součástí každé dlouhodobé investice. Vyšší míra rizika při správném řízení investice totiž může přinést atraktivní výnos.  Přesto je třeba se mít na pozoru i z případných ztrát. Velmi rizikové jsou úzce zaměřené akciové fondy. Ty často vyloženě ohrožují finanční zdraví investorů, kteří mají tendenci nakupovat akcie, které v nedávné minulosti přinesly velmi vysoké výnosy, po nichž avšak může přijít i podobně strmý pokles.

Smíšené fondy

Podle Asociace pro kapitálový trh ČR české domácnosti a instituce mají v podílových fondech kolektivního investování naspořeno cca 367 miliard korun, přičemž každá jejich druhá investice aktuálně směřuje do takzvaných smíšených fondů. To jsou fondy, které investují jak do akcií, tak do dluhopisů nebo třeba termínovaných vkladů. Cílem je diverzifikovat investici klienta tak, aby i při propadu například akciových trhů, mu výnosy z dluhopisového trhu alespoň částečně kompenzovaly případnou ztrátu z investovaných peněz.  Avšak nedává velký smysl koupit si fond, který investuje 50 procent peněz do státních dluhopisů s „nulovým“ zhodnocením a přitom si za to vezme správní poplatek, jako by jeho správce celý den nedělal nic jiného, než obchodoval na akciových trzích.

Fondy životního cyklu

Princip těchto fondů spočívá v tom, že investorovy peníze jsou správcem fondu kvůli co možná nejvyššímu zhodnocení nejdříve investovány do rizikovějších aktiv, zejména akcií, které jsou však po určitém čase prodány a investorovy peníze jsou vloženy do méně rizikových investičních nástrojů, jako jsou například státní dluhopisy.

Cílem fondů životního cyklu tedy není nonstop „hnát se“ za co nejvyšším zhodnocením peněz, ale na začátku „něco vydělat“ a to „něco“ následně uchovat, aby investor v momentě, kdy bude chtít své peníze z fondu vybrat, nezjistil, že trhy ovládá panika a jeho investice aktuálně ztrácí kupříkladu 60 procent na hodnotě. Tyto fondy jsou ušité na míru těm, kteří investování berou jako spoření si na stáří.

Fondy fondů

Za bezpečné fondy jsou považovány fondy peněžního trhu, které mnohdy slouží ke krátkodobému „parkování“ peněz pro další investice. Současným problémem těchto fondů je, že nepřinášejí prakticky žádný výnos.  Takzvané fondy fondů nabízejí dobrou diverzifikaci. Peníze klientů investují do dalších fondů, avšak díky nutnosti platit poplatky více správcům fondů bývají nákladné na správu. Do kvalitně vybalancovaného portfolia mohou patřit i nemovitostní fondy. Což platí hlavně tehdy, když investor má peníze již v akciích a dluhopisech.  Komoditní fondy se hodí jako rozšíření rizikové složky každého většího portfolia. Nejsou však vhodné pro každého, protože ceny komodit nemají dlouhodobý rostoucí trend, ale pohybují se v cyklech.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here