Pět možností výběru peněz z penzijního spoření se státním příspěvkem

0
4220

Je více možností, jak a kdy si vybrat peníze z penzijního spoření se státním příspěvkem. Základem je vědět, zda chci peníze čerpat najednou nebo postupně. To platí pro staré penzijní připojištění i nové doplňkové penzijní spoření. Byť se způsoby výběru u nich liší.

Čerpat peníze ze spoření na penzi se státním příspěvkem lze i předčasně. Staré penzijní připojištění [transformované fondy] umožňuje takzvanou výsluhovou penzi, tedy výběr půlky naspořených prostředků po 15 letech spoření. Nové doplňkové penzijní připojištění [účastnické fondy] to ale již neumožňuje, ale zase umožňuje vybrat peníze ze spoření se státním příspěvkem již po roce spoření/investování formou takzvaného odbytného. Což znamená zrušení smlouvy a sankce v podobě vrácení všech státních příspěvků a daňových úlev po celou dobu spoření. Při výběru touto formou člověk navíc zaplatí 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Pokud byly využívány také daňové odpočty, zpětně se dodaní.

1. Datum výplaty se u transformovaných a účastnických fondů [ne]liší

Rozdíl je, že výplata u jednorázového vyrovnání či průběžné penze je u starého penzijního připojištění vázána na věk 60 let, u doplňkového penzijního spoření na státem určený věk odchodu do starobní penze 65 let.

Doplňkové penzijní spoření ale nabízí i takzvaný předdůchod. To je výplata dávky pět let před přiznáním starobního důchodu. Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků]. Při výběru peněz zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.

2. Jak vybrat peníze bez sankce

Při rozhodování, jak vybrat peníze z penzijního spoření se státním příspěvkem jsou nejdůležitějším parametrem individuální potřeby investora. Volit může mezi jednorázovou výplatou a pravidelnou rentou/výplatou. V tomto ohledu tedy nezáleží na tom, jestli si investor peníze vybere najednou, nebo postupně, ale jak s nimi naloží. V případě jednorázové výplaty nebo vyrovnání člověk zaplatí 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.

A: Starobní penze: U penzijního připojištění je pro výplatu podmínkou věk minimálně 60 let a doba spoření alespoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků]. Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky [státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení]. Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

B: Výsluhová penze: U penzijního připojištění je potřeba mít výsluhovou penzi sjednanou ve své smlouvě. Nárok na ni vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění (tj. po 180 zaplacených měsíčních příspěvcích). Vybrat si lze až polovinu naspořených peněz, a to buď jednorázově nebo formou pravidelné penze.

C: Invalidní penze: U penzijního připojištění je vyplácena po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity. Úspory člověk získá včetně zhodnocení a státních příspěvků. Může si je nechat vyplatit jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Invalidní penzi lze čerpat i v doplňkovém penzijním spoření. V případě, že se člověk stane plně invalidním, může si peníze nechat vyplatit v podobě pravidelné renty [obdobně jako u starobní penze]. Podmínkou pro vyplacení je přiznání invalidního důchodu 3. stupně a délka spoření minimálně 3 roky [tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků]. Výplata není podmíněná věkem. Penze je vyplácena měsíčně po minimální dobu, třeba 3 let. Peníze člověk získá včetně zhodnocení a státních příspěvků a nedaní je.

D: Pozůstalostní penze: Nárok na pozůstalostní penzi u penzijního připojištění vzniká oprávněným osobám, které člověk ve smlouvě určil v případě, že zemře. Podmínkou je odvod příspěvků minimálně 3 roky [tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků] nebo po dobu stanovenou penzijním plánem. Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami uvedenými ve smlouvě.

Jak je to u doplňkového penzijního spoření

U doplňkového penzijního spoření lze vybrat peníze jednorázově i postupně. Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků]. Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos. Což lze využít třeba u starobní penze na dobu určenou. Tam si člověk zvolí dobu nebo částku [min. 500 Kč], kterou si chce nechat pravidelně vyplácet a nevyplacené peníze by se mu přitom měly dále zhodnocovat…

Zajímavý je již zmíněný předdůchod – 5 let před 65 rokem věku. Ten se může hodit třeba lidem, kteří už těžko shánějí práci anebo už nechtějí dále pracovat. Podmínkou je, že musejí mít naspořeno dost peněz, aby z nich mohli čerpat.  Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky. Stát za ně v tomto období hradí zdravotní pojištění a peníze jsou čerpány pravidelnou měsíční penzí z naspořených prostředků. Čerpání předdůchodu přitom nesnižuje ani vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu a peníze se dostanou ze svého spoření na stáří včetně zhodnocení a státních příspěvků. Při výběru se zaplatí 15% daň z výnosu s tím, že příspěvek zaměstnavatele se nedaní.

3. Špatnou variantou je vybrat peníze najednou a nechat je zahálet na běžném účtu. Jít se na to dá i jinak

A: Kdo si naspoří třeba 1,5 mil. Kč, může se rozhodnout pro variantu výplaty měsíční částky ve výši 6 250 Kč po dobu 20 let.

B: Anebo se může rozhodnout nechat si každý měsíc po dobu deseti let vyplácet 7 500 Kč na účet [celkem 900 000 Kč] a zbylých 600 000 Kč znovu investovat. Kupříkladu na dalších deset let. [Při průměrném výnosu 5 % ročně bude mít po deseti letech na účtu takřka milion korun. A co s nimi udělá, je už jen na něm.]

4: Další možností je si za naspořené prostředky koupit doživotní rentu od pojišťovny

V praxi to znamená, že jen co v doplňkovém penzijním spoření peníze na stáří člověk dospoří/investuje a vybere, předá je pojišťovně, která mu bude vyplácet doživotní rentu. A za to jí také zaplatit ne bezvýznamný poplatek. Jestli je to výhodné? Záleží na podmínkách pojišťovny. Postupnou výplatu naspořených peněz zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB. A to formou úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu. Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření alespoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků].

5: Dobré je i vědět, co se bude dít s naspořenými penězi v případě úmrtí

Možnosti jsou dvě: Do smlouvy uvést takzvanou obmyšlenou osobu, na kterou budou peníze převedeny po smrti spořícího. Anebo to neřešit a vše nechat na dědické řízení.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here