ČT vyjde každého poplatníka na 1 620 Kč ročně. Její ředitel na více než pět milionů Kč ročně

0
341
Foto: Česká televize

Průměrná měsíční mzda v České televizi vychází na cca 57 tisíc korun. Na roční plat a bonusy generálního ředitele veřejnoprávní televize se ale musejí svými televizními poplatky už složit obyvatelé menšího českého města. Nabízí se otázka, zda není Česká televize jako veřejnoprávní služba až příliš drahá.

Veřejnoprávní televize existují v každé vyspělé evropské zemi a mají své nezastupitelné postavení. To má být založeno výhradně na poskytování nezávislých informací a mají plnit funkci tzv. hlídacího psa demokracie. Způsob hospodaření veřejnoprávních médií v jednotlivých zemí se však velmi liší.

Jak to je v ČR

V České republice existují dva typy provozovatelů televizního vysílání. První typ provozovatele je veřejnoprávní televize. Česká televize, která v současné době vysílá šest televizních programů a peníze na svůj provoz financuje takřka výhradně z vybraných televizních poplatků. Druhým provozovatelem jsou komerční televize, které svou činnost provozují s jasným podnikatelským záměrem, kterým je dosažení zisku. Komerční televize nejsou nijak omezeny délkou, počtem reklam ani vysílanými programy.

Na rozdíl od veřejnoprávní televize, která „žije“ výhradně z vybraných televizních poplatků, musí soukromá televize zajišťovat svou činnost jako každý jiný soukromý podnik. Nikdo jí neodvádí žádné poplatky a své náklady na provoz a ostatní si hradí ze svého zisku, i proto je pochopitelná větší frekvence reklamy.

Smíšený model financování

Podle odborníků je nejefektivnější způsob provozu veřejnoprávní televize a nejenom televize, ale i rozhlasu kombinace dvou výše uvedených modelů. Výnosy se skládají jak z vybraných televizních [koncesionářských] poplatků, tak z reklamy a další aktivní podnikatelské činnosti. Tento model je zaveden i v České republice, kde ale 92 % výnosů České televize tvoří vybrané poplatky od koncových uživatelů. Čili je velmi nízký podíl příjmu z podnikatelské činnosti.

Oproti tomu například v rakouské veřejnoprávní televizi tvoří podíl zisku z reklamy kolem 25 % a v Irsku dokonce přes 35 %. V české veřejnoprávní televizi je tento podíl pouze kolem 6%. Což je dáno i zákonem o televizním a rozhlasovém vysílání, který nařizuje počty a délky reklam mezi pořady ve stanovených dobách.

Oživit starou strukturu

V tomto ohledu se pak zdají rozumné hlasy, které upozorňují na to, že výše uvedený poměr by měl být více ve prospěch příjmů z podnikatelské činnosti. Už kvůli tomu, že každé firmě, která má každý rok své jisté, hrozí stagnace. Vyloženě diskutabilně se pak jeví praxe, kdy je ředitel veřjnoprávního podniku, který každý rok od lidí vybere šest miliard korun, odměňován za to, že „dokázal“ udržet vyrovnaný rozpočet.

Ukažme si, jak to dokázal. Výši televizního poplatku upravuje Parlament ČR prováděcími zákony a zároveň schvaluje členy Rady České televize. Přitom platí, že za neuhrazení a nepřihlášení se k odvodu televizního poplatku hrozí pokuta až 10 000 Kč. Hlavním nástrojem pro evidenci poplatníků jsou informace od poskytovatelů energií.

Zatímco ještě v roce 1991 byl poplatek na 25 tehdejších Kčs za měsíc. Po roce 1991 se zvýšil na 50 Kčs měsíčně, v 1997 činil už 75 Kč. Od ledna 2007 stoupl na 120 Kč a poslední zvýšení přišlo od ledna 2008 na 135 Kč a prý se další zvýšení zatím nechystá. I tak ale televizní poplatek ročně vezme z kapsy každého plátce poplatku 1 620 Kč. Za 10 let se to rovná 16 200 korun. Což platí i pro toho, kdo programy České televize vůbec nesleduje, ale má přijímač.

Česká televize – platy zaměstnanců a osob spolupracujících

Je zcela legitimní otázkou, jak veřejnoprávní televize hospodaří s televizním poplatkem od českých domácností. Z výpočtů Finanční myši vyplývá, že jenom na plat generálního ředitele veřejnoprávní televize se musí každý rok složit jedno menší české město.

Roční odměna a plat současného ředitele veřejnoprávní televize dosahuje výše 5 324 000 Kč [plat + odměna rovná se 443 666 Kč měsíčně]. Odpovídá tak 3 286 zaplacených televizních poplatků. Tj. vybraných 135 korun od 3 286 domácností za jeden měsíc.

Ředitel Dvořák v médiích reaguje na výši platů zaměstnanců ČT argumentem, že je potřeba přizpůsobit se trendu neustále se zvyšujícím mzdám v České republice. Uklidňujícím argumentem pro plátce televizního poplatku může být tak alespoň jeho prohlášení, že v televizi nemá nikdo vyšší plat než on sám.

Z dostupných údajů není ani jasné, zda je tato suma konečná. Dalším nezanedbatelným nákladem mohou být služební cesty, služební auto a telefon, služební obědy a podobně. Rizikem pro většinu manažerů veřejnoprávní televize je klientelismus, který nebývá v institucích financovaných mimo běžné tržní prostředí (většinou státem prostřednictvím daně či odvodu) ničím neobvyklým.

Odměny pana ředitele

V případě generálního ředitele ČT Petra Dvořáka dodejme, že za správné hospodaření letos odčerpal z televizních poplatků 2,42 mil. Kč, které mu jako odměnu schválila Rada České televize [tu jmenuje stejně jako ostatní rady pro veřejnoprávní média Parlament ČR]. A tato odměna byla maximální možná odměna ve výši 10-ti násobku jeho měsíčního platu, který je 242 tisíc korun.

Odměnu mu mimo jiné Rada ČT schválila za navýšení počtu vybraných poplatků za televizní vysílání a paradoxně za úspory v mzdových nákladech. Rok před tím mu byla Radou ČT odsouhlasena zase maximální výše odměny, i když o něco nižší ve výši 2,3 milionu korun, což je opět desetinásobek mzdy, která byla 230 tisíc korun.

Záruka nezávislosti a nestrannosti je nejednoznačná

V případě České televize poukažme i na další jevy rozvrácenosti zákonných norem v jejím fungování. Na jedné straně je ČT limitována stanoveným časem reklam a podílu reklam na vysílání a zdůrazňuje svou nezávislost, nestrannost a transparentnost. Na stranu druhou není ničím výjimečné vidět moderovat známé veřejnoprávní tváře nejrůznější komerční akce. Problém spočívá v tom, že pokud zaměstnanec veřejnoprávní televize přijímá peníze od třetího subjektu [firma, politická strana, zájmové sdružení] za služby, v tu chvíli přestává být nezávislým ve své práci ve veřejnoprávní/nezávislé televizi.

Jsou tu ale i další příklady

Například angažmá známých tváří z veřejnoprávní televize přímo v reklamě. Jsou nepříjemné situace, kdy poplatníci své televize musejí svým „rozčarovaným“ dětem vysvětlovat, proč jejich oblíbená moderátorka z dětských pořadů propaguje síť drogérií. Stejně jako je na hraně, aby poradce na veřejnoprávní televizi v taneční soutěži, ihned po jejím skončení nabízel na té stejné veřejnoprávní obrazovce bankovní produkty. A to jsou jen špičky ledovce…

Na závěr dodejme, že jsme se pokoušeli si nejen ověřit naše zjištění přímo u České televize. Položili jsme ji i několik doplňujících otázek. To v zájmu vyváženého zpravodajství. Jak se však ukázalo, v České televizi není v oddělení pro tisk nikdo, kdo by se tiskem zabýval.

Česká televize v číslech

 • Příjmy ČT z vybraných televizních poplatků 5,66 mld. ročně (5 660 000 000 Kč).
 • Počet zaměstnanců ČT kolem 2 900 osob – cca 500 z nich ve studiích v Brně a Ostravě.
 • Mzdové náklady jsou 1,995 mld. Kč ročně. Pro srovnání v roce 2017 byly 1,849 mld. Kč.
 • [Průměrná mzda – 1 995 000 000 korun za mzdy činí při 2 900 zaměstnanců roční příjem na hlavu ve výši 687 931, což je v měsíčním vyjádření 57 327 Kč.]
 • Výrobní úkoly činí 2,59 mld. V roce 2017 činily 2,21 mld. korun.
 • Výrobní úkoly zahrnují přímé náklady na tvorbu jako jsou platby režisérům, scénáristům, hercům… Náklady na zakázkovou a koprodukční výrobu, nakoupená televizní práva, sportovní akce, filmy…
 • Zajímavá je i skladba částky 2,59 mld. Kč na výrobní úkoly: 34 % tvoří zpravodajství a sport. Publicistika, dokumentární, divadelní a hudební tvorba pak 15 % a dramatická tvorba 24 %.

Česka televize kam plynou výnosy

 • Podpora české filmové tvorby
 • Výroba vlastní televizní tvorby, včetně původní české dramatiky, dokumentů, zpravodajských a publicistických pořadů, kulturních, vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti
 • Vysílání šesti televizních pořadů. ČT1, ČT2, zpravodajský program ČT24, sportovní program ČT Sport, dětský program ČT Déčko, kulturní program ČT art
 • Zajištění oprav, údržby a provozu objektů v Praze, Brně a Ostravě
 • Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • Mzdové náklady

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here