Kolik stojí životní pojistka a jak si nastavit pojistné částky

0

Kolik stojí životní pojistka? Lidé v ČR většinou dají do svého životního pojištění od pětistovky do dvou tisíc korun měsíčně. Lidé v Praze a velkých městech do pojištění většinou dají tisícovku a více. Pojištěnci v regionech pak spíše 500 až tisíc korun. Pojistka u životního pojištění nemá univerzální cenu. Záleží na individuálních potřebách každého člověka.

Cenu životního pojištění určují požadavky na pojistné plnění, věk klienta, jeho zdravotní stav a sazby pojišťoven za krytí jednotlivých rizik. Například pojištění závažné nemoci, kam spadá i rakovina, patří k aktuálně nejdražším pojištěním.

Odborníci se shodují, že nemá smysl odmítat životní pojištění jen proto, že to kvalitní je drahé. Naopak i základní pojištění dává smysl, když člověk nemá dostatečné finanční zázemí, aby zvládl nenadálý, případně dlouhodobý výpadek pravidelného příjmu zejména kvůli zdravotním problémům.

Životní pojistka – jak ji správně nastavit

Podmínkou je pojistnou smlouvu nastavit nejen pro krytí důležitých rizik, ale i s odpovídajícími částkami pojistného plnění. Vyjít je třeba z příjmů, výdajů, závazků a celého životního stylu pojištěnce. A platí i to, že čím více závazků a závislých členů rodiny má pojištěnec, tím vyšší částky pojistného plnění by měl volit.

Do smlouvy je ale třeba vždy zahrnout krytí rizika úmrtí z jakékoli příčiny ve výši odpovídající celkového příjmu pojištěného po dobu několika let. Často to bývá i suma, na kterou je sjednána hypotéka.

Důležité je i krytí rizika invalidity ve všech tří stupních, včetně toho prvního, který se týká nejvíce lidí. Pojišťovny dále nabízejí připojištění závažného onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti apod.

Životní pojistka – jak si spočítat pojistné částky

Pojistná částka pro riziko úmrtí by vždy měla být nastavena tak, aby při úmrtí živitele domácnosti, každý její člen z pojištění obdržel alespoň dvojnásobek čistého ročního příjmu zemřelého a v případě, že domácnost splácí třeba hypotéční úvěr, zbyly peníze na jeho úhradu.

Pojistná částka pro riziko invalidity se počítá z rozdílu výše příjmu pojištěného a jeho invalidního důchodu. Aktuální příjem pojištěného je třeba znásobit počtem měsíců do penze a odečíst od něj případný invalidní důchod taktéž znásobený počtem měsíců do penze. Rozdíl je suma peněz, o kterou člvoěk přijde, pokud se stane invalidním. Na minimálně tuto částku je pak vhodné nastavit pojistné plnění v pojistné smlouvě. Rozdíl mezi běžným příjmem a invalidním důchodem přitom bývá zásadní.

Obdobně lze postupovat i u nastavení pojistného krytí rizik plynoucích ze závažného onemocnění. V jeho případě by pojistné plnění mělo odpovídat ročnímu příjmu pojištěného. Hodí se nastavit pojistné plnění i o něco výše, protože se může stát, že pojištěný bude muset léčbu absolvovat i v zahraničí, kde jsou ceny vyšší.

Až posledním bodem smluv pak bývají denní odškodné za úrazy a pracovní neschopenky. Zde by měsíční dávky z pojistky neměly přesáhnout rozdíl mezi příjmem klienta a jeho nemocenskou. Obecně přitom platí, že pojistná smlouva má primárně doplňovat ty peníze, o které jsme kvůli zdravotním komplikacím přišli, ne vydělávat.

Životní pojistka – jak to chodí v praxi

Pojistnou částku pro riziko úmrtí odborníci doporučují nastavit vždy tak, aby například při úmrtí živitele domácnosti, každý její člen z jeho pojištění obdržel alespoň dvojnásobek jeho čistého ročního příjmu zemřelého. V případě, že domácnost splácí hypotéční úvěr, by měla pojistit hypotéční úvěr a další prostředky by měly zbýt.

Pojistná částka pro riziko invalidity se počítá z rozdílu výše příjmu pojištěného a jeho invalidního důchodu. Aktuální příjem pojištěného je třeba znásobit počtem měsíců do penze a odečíst od něj případný invalidní důchod taktéž znásobený počtem měsíců do penze. Rozdíl je suma peněz, o kterou člověk přijde, pokud se stane invalidním. Na minimálně tuto částku je pak vhodné nastavit pojistné plnění v pojistné smlouvě. Rozdíl mezi běžným příjmem a invalidním důchodem přitom bývá zásadní. Více: Invalidní penze kontra běžný příjem

Obdobně lze postupovat i u nastavení pojistného krytí rizik plynoucích ze závažného onemocnění. V jeho případě by pojistné plnění mělo odpovídat ročnímu příjmu pojištěného. Hodí se nastavit pojistné plnění i o něco výše, protože se může stát, že pojištěný bude muset léčbu absolvovat i v zahraničí, kde jsou ceny vyšší.

Podle odborníků posledním bodem smluv je denní odškodné za úrazy a pracovní neschopenky. Zde by měsíční dávky z pojistky neměly přesáhnout rozdíl mezi příjmem klienta a jeho nemocenskou. Obecně přitom platí, že pojistná smlouva má primárně doplňovat ty peníze, o které jsme přišli kvůli zdravotním komplikacím. Více: Život nebo majetek

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here