Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Spolu s ní do Evropské unie vstoupilo Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Malta, Lotyšsko, Litva, Kypr a Estonsko. Zastoupení Evropské komise v Praze 15 let od vstupu ČR do Evropské unie připomnělo konferencí nazvanou 15 let v EU – příběh české ekonomiky.

„Komisař Špidla je určitým vizuálem toho roku vstupu 2004,“ uvedl Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v Praze Vladimíra Špidlu [ČSSD], který byl v roce 2004 premiérem Vlády ČR. V době našeho vstupu do EU podle něj nebylo fotografovanějšího člověka.

[Vladimír Špidla: od července 2002 do června 2004 ve funkci premiéra vlády ČR. V letech 2001 až 2004 byl předseda České strany sociálně demokratické. Od roku 2004 do února 2010 působil jako evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.]

„Asi nejsilnější moment, který mám spojený s dobou vstupu do Evropské unie, byl ten moment, když jsem čekal na výsledky referenda o vstupu. Nebyl jsem si jistý, že dopadne… [pro vstup]. To byl nejsilnější zážitek. No a pak jsem chodil po městě, lidi mě rádi viděli, měli radost,“ uvedl na konferenci Vladimír Špidla.

Zdůraznil přelom, který vstup ČR znamenal z hlediska jejího významu v mezinárodní politice.

„Já byl předsedou vlády před vstupem do unie a předsedou vlády v okamžiku, kdy už bylo jasné, že do ní vstoupíme, a předsedou vlády po vstupu. To byla obrovská změna, protože v momentě, kdy jsme vstoupili do unie, nás začaly brát vážně i ostatní země, jako třeba Japonsko nebo arabské země. To byla kvalitativní změna, protože do té doby jsme byli relativně bezvýznamní.“

Vladimír Špidla: EU je politický projekt, ne ekonomický projekt

Podle něj Evropská unie není ekonomický projekt, ale politický projekt. Uvedl, že ekonomické nástroje jsou pouze nástroji pro politické cíle, jako je stabilita a mír.

„Aby válka byla nejenom nemyslitelnou, ale i reálně nemožnou. Je-li EU, žádná část Evropy nemá šanci „zdominovat“ [získat dominanci, poznámka redakce] a pokoušet se něco zkoušet,“ upřesnil a připomněl, že základní impuls pro vznik byly dvě světové války.

Dodal: „To, že vznikla EU, to je rovno zázraku.“

Připomněl i heslo, které se vázalo, se vstupem České republiky do Evropské unie – Zpátky do Evropy. Podle něj odpovídalo tomu, jak to tehdy veřejnost vnímala. Lidé se vraceli do klubu elitních evropských zemí, odkud je unesly dějiny, jak řekl.

České dějiny dle jeho mínění provází prvek integrace.

„Byla integrace výhodnější, například před nástupem Habsburků počet obyvatel v našem prostoru klesal, ale s nástupem Habsburků se stabilizoval a začal růst, ale pak existovala i svinská a krutá integrace v podobě Protektorátu Böhmen und Mähren,“ řekl.

Nakonec ocitoval Václava Klause, který dle jeho názoru přesně definoval výhody našeho členství v Evropské unii v dopise, v němž jako premiér Vlády ČR žádal o vstup do EU.

Financnimys.cz oslovila Vladimíra Špidlu s otázkami na kvalitu vyjednávání vstupu do EU u zemědělské politiky. Více v rozhovoru: Evropská politika posílila české zemědělství

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here